تبليغات مرحله دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي در سه حوزه انتخابيه استان لرستان همزمان با سراسر كشور از روز پنجشنبه آغاز شد.
تبليغات مرحله دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي در لرستان آغاز شد

تبليغات مرحله دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي در لرستان آغاز شد و تا ساعت 8 صبح 95/2/9 یعنی 24 ساعت قبل از انتخابات ادامه خواهد داشت.

پنجشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۰۸
شورای شهر دورود رأی به استیضاع مهندس عزت اله چراغی داد!
شهردار دورود استیضاع شد!

مهندس منصور خسروی سرپرست شهرداری دورود شد

پنجشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۱۹