مرگ مشکوک شهروند خرم‌آبادی در درمانگاه تامین اجتماعی؛
مدیر درمان تامین اجتماعی لرستان؛ منتظر اعلام نظر پزشکی قانونی هستیم

عصر دیروز در پلی کلینیک آیت الله کمالوند تامین اجتماعی شهر خرم آباد مرگ مشکوک جوان 35 ساله خرم آبادی رغم خورد، که بستگان او علت اصلی مرگ را تزریق اشتباه دارو دانستند، اما مدیر درمان تامین اجتماعی این موضوع را به صورت کامل رد می کند.

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۲۰