چالشی به نام محصولات "تراریخته" در کشور
دست‌های پشت‌پرده نمی‌خواهند مردم از عوارض محصولات تراریخته آگاهی یابند

درحالی‌که توصیه‌ کارشناسان حوزه سلامت و محیط‌زیست بر استفاده از محصولات ارگانیک و بهینه‌سازی کشاورزی سنتی و منع مصرف محصولات ترا ریخته است؛ عده‌ای سعی در فرهنگ‌سازی و تغییر رویکرد مردم به استفاده از محصولات تراریخته یا دست‌کاری ژنتیکی شده دارند.

دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۰