رئیس اداره تبلیغات اسلامی دورود
اجرای ۲۵۰ برنامه فرهنگی، تبلیغی و مذهبی در مراسم اعتکاف دورود

مراسم اعتکاف امسال با برنامه ریزی فرهنگی-مذهبی بهتری اجرا خواهد شد

پنجشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۴