کارنامه مبارزاتی شیخ علی بابایی که بسیاری وی راپدرمبارزات انقلابی مردم پلدختردرجریان مبارزه بارژیم پهلوی ویکی ازبرجستگان مبارزاستان لرستان وازشاگردان حضرت امام “ره”درحوزه علمیه قم است صرفایک روایت ساده تاریخی نیست

کد خبر: ۵۳۵۲
تاریخ انتشار: سه شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۲۶

به گزارش بازتاب گهر؛ کارنامه مبارزاتی شیخ علی بابایی که بسیاری وی راپدرمبارزات انقلابی مردم پلدختردرجریان مبارزه بارژیم پهلوی ویکی ازبرجستگان مبارزاستان لرستان وازشاگردان حضرت امام “ره”درحوزه علمیه قم است صرفایک روایت ساده تاریخی نیست بلکه دوران مبارزاتی وی مقارن بادورانی تاریخی ومنحصربه فرد،است که باآغازمبارزات امام راحل”رض”درقم نمودپیداکرده واین چهره برجسته لرازهمان اوایل مبارزه به نهضت روح الله پیوسته ونامی درخشان درکنارسایرمبارزین خوشنام لرستان ازجمله روح الله کمالوندوقاضی خرم آبادی،طاهری خرم آبادی،شهدای رحیمی،مروجی،شیخ صادقی و…بشماررفته ودرزمره مفاخرروحانیت استان لرستان بوده وخواهدبود.

روزگاری که تنها به مددخداوندوتعالیم دینی وایدئولوژی روح الله ؛شراب فروشی “جرج”یهودی درمرکزشهرپلدختربادستان توانای شیخ علی بابایی جمع شدوبساط لهوولعب عیاش آن دوران باحرکت انقلابی جوان میانسال  آن دوران وپیراین روزگارشکسته شدوبه جدول وخیابانهای مجاورآن مغازه پرت شد،شایدچهاردهه ازآن گذشته امابسیاری ازآن بعنوان نمادمبارزه یادمی کنندوروشنگری های شیخ بابایی ونقش رهبری وی درمبارزات انقلابی مردم پلدختروهمچنین جمع آوری زکات مردم این دیاربرای کمک به نهضت خمینی درسال 43قابل انکارنبوده ونیست.

شیخ بابایی کیست؟

شیخ علی بابایی درسال 1314درقریه خلیل اکبرازتوابع شهرستان پلدخترمتولدشده  و بعد از گذراندن دوران نوجوانی در دهستان سراب حمام و گذراندن  تحصیلات ،درسال 1333پس ازکودتای آمریکایی 28مرداد1332وآغازدوره اختناق پهلوی دوم واردحوزه علمیه خرم آبادشد،وی تاسال 1342ازمحضرآیت الله کمالوندتلمذکرده ودرهمان سال برای آغازمبارزات انقلابی برعلیه رژیم شاهنشاهی به قم مهاجرت وضمن تحصیل درکلاسهای درس مقطع خارج حضرت امام خمینی”ره”شرکت کرده وبنابه آشنایی های بوجودآمده باامام راحل مبارزات خودراآغازنمود.

حجه الاسلام علی بابایی که همواره خود را از تبار جودکی از ایل بالاگریوه می دانسته و در برهه های مختلف به آن افتخار می کرد  درجریان حمله مزدوران شاه به مدرسه فیضیه ازناحیه فک وکتف بشدت مصدوم شده ویکسال تحت معالجه قرارکرفته به طوری که آثارآن جراحات پس ازپنج دهه هنوزبرجسم نحیف شیخ بابایی نمایان است ،شرح مبارزات این روحانی برجسته درکتاب مختلفه آمده ووی درجریان مبارزا ت مردم لرستان ومنطقه پلدخترنقش منحصربه فردی ایفا نموده وتوسز ساواک نیزدستگیروممنوع المنبرگردید پس ازپیروزی انقلاب بعنوان فرمانده بسیج حسینیه اندیمشک وکمیته انقلاب اسلامی پلدخترایفای نقش کرد،دردوران جنگ تحمیلی  دربنیادمهاجرین بعنوان مسئول جنگ خدمات برجسته ایی بروزداده وچندصباحی نیزبعنوان مسئول عقیدتی سیاسی لشکر84خرم آبادوپادگان مهندسی بروجردفعالیت نمود،وی موردوثوق بسیاری ازچهره های برجسته انقلاب ازجمله آیت الله طالقانی،شهیدبهشتی وهاشمی رفسنجانی بوده به نوعی که خدمات شایان وانقلابی این مبارزلردرکتاب خاطرات مرحوم آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی تشریح شده وی به توصیه شهیدبهشتی برای تصدی مدیریت دربخشهای ازدیوانعالی کشورنیزدعوت بکارشدامابه علت حضوردرمیان مردم پلدخترآن راردکردوبعدهابه تاسیس حوزه علمیه امام صادق”ع”پلدختردست زد.

شاگردمکتب بزرگان:

وی درزمینه فقه واصول،تفسیرالهیات ومعارف اسلامی تبحرداشته ومسلط به زبان عربی درنگارش ومکالمه بوده وازدروس حوزوی آیات عظام اشتهاردی، امام خمینی”ره”،مشکینی،محمدتقی مجلسی،فاضل لنگرانی،روح الله کمالوند،نوری همدانی وعباسعلی صادقی بهره برده است.

طرح پوستر از پیام کاییدی

نویسنده :عباس دارایی

مطالب مرتبط:
برچسب ها:  
برای دریافت جدیدترین بسته اخبار روز اینجا کلیک کنید   
نام:
ایمیل:
* نظر شمـا: