با برگزاری آیین اختتامیه ی بیست و نهمین جشنواره ی تئاتر استان لرستان ، برگزیدگان این جشنواره در بخش های مختلف معرفی شدند.

کد خبر: ۵۵۰۰
تاریخ انتشار: شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۳

به گزارش بازتاب گهر؛ متن بیانیه و آرا هیات داوران این جشنواره در بخش های مختلف به شرح زیر است :

 

بیانیه ی گروه داوران بیست و نهمین جشنواره ی تئاتر استان لرستان

 

گروه داوران بیست و نهمین جشنواره ی تئاتر استان لرستان، با استعانت از حضرت حق، پس از ارزیابی نمایش های شرکت یافته در جشنواره و بحث و بررسی و تبادل نظر در باره ی این آثار، با اتفاق نظر، آراء خود را به شرح زیر اعلام می دارد:

 

الف) بخش چهره پردازی:

 

- گروه داوران، با اهداء لوح و جایزه ی نقدی به مبلغ 2میلیون ریال وجه نقد، به طراحی و اجرای چهره پردازی نمایش جن گیر، از جناب آقای نوروز نوروزی از شهر نورآباد، تقدیر می نماید. 

 

ب) بخش اقلام گرافیکی (پوستر و بروشور):

 

١- گروه داوران، با اهداء لوح و جایزه ی نقدی به مبلغ 2میلیون ریال، به طراحی اقلام گرافیکی نمایش دُن کامیلو، از جناب آقای هومن مرادی شهرستان خرم آباد تقدیر به عمل می آورد.

 

٢- گروه داوران، دیپلم افتخار و جایزه ی نقدی به مبلغ چهار میلیون ریال را به طراح اقلام گرافیکی نمایش خونه گازیا، جناب آقای مرتضی آذر فر از شهرستان الیگودرز تقدیم می کند.

 

پ) بخش موسیقی:

 

گروه داوران،  از بین کاندیداهای بخش موسیقی به شرح زیر:

 

-          موسیقی نمایش به خنده گندم، که رویای آرد، ساخته ی جناب آقای آرمان موسی پور از شهر خرم آباد.

 

-          موسیقی نمایش دُن کامیلو، ساخته ی جناب آقای معین روزبهانی از شهر خرم آباد.

 

-          انتخاب و اجرای موسیقی نمایش ال ای دی، جناب آقای احسان فولادوند، از شهرستان دورود.

 

-          انتخاب و تنظیم موسیقی نمایش خونه گازیا ، سرکار خانم مهدیه فریدنی.

 

جوایز خود را به ترتیب زیر اهداء می کند:

 

١- گروه داوران، با اهداء لوح و جایزه ی نقدی به مبلغ 2میلیون ریال، از آهنگ ساز نمایش دُن کامیلو، جناب آقای معین روزبهانی، از شهرستان خرم آباد تقدیر به عمل می آورد.

 

٢- گروه داوران، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار  مقام نخست موسیقی نمایش و جایزه ی نقدی خود به مبلغ پنج میلیون ریال را به سازنده ی موسیقی نمایش به خنده گندم، که رویای آرد، جناب آقای آرمان موسی پور از شهرستان خرم آّباد تقدیم می کند.

 ت) بخش طراحی لباس:

 

گروه داوران،  از بین کاندیداهای بخش طراحی لباس به شرح زیر:

-          طراحی لباس نمایش جن گیر، کار جناب آقای علی کاظمی از شهر نورآباد.

 

-          طراحی لباس نمایش خونه گازیا، کار جناب آقای حمید آقایی از شهر ستان الیگودرز.

 

-          طراحی لباس نمایش دُن کامیلو، کار سرکار خانم حدیث امامی از شهر ستان خرم آباد.

 

جوایز خود را به ترتیب زیر اهداء می کند:

 

١-      گروه داوران، با اهداء لوح و جایزه ی نقدی به مبلغ 2میلیون ریال، از طراحی لباس نمایش جن گیر، کار جناب آقای علی کاظمی از شهر نورآباد، تقدیم به عمل می آورد.

 

٢-      گروه داوران، دیپلم افتخار مقام نخست طراحی لباس و جایزه ی نقدی به مبلغ چهار میلیون ریال ، را به طراح لباس دُن کامیلو، سرکار خانم حدیث امامی از شهرستان خرم آباد تقدیم می کند.

 

ث)بخش طراحی صحنه:

 

گروه داوران،  از بین کاندیداهای بخش طراحی صحنه به شرح زیر:

 

-          طراحی صحنه نمایش دُن کامیلو، جناب آقای پویا حسنوند از خرم آباد.

 

-          طراحی صحنه نمایش آتور، جناب آقای حسین اکبرزاده از خرم آباد.

 

-          طراحی صحنه نمایش خونه گازیا، سرکار خانم اشرف حسینی از الیگودرز.

 

-          طراحی صحنه نمایش زمستان ٦٦، جناب آقای فرهاد هاشمی از بروجرد.

 

جوایز خود را به ترتیب زیر اهداء می کند:

 

١-   گروه داوران، با اهداء لوح و جایزه ی نقدی به مبلغ سه میلیون ریال، به طراحِ صحنه نمایش

دُن کامیلو، جناب آقای پویا حسنوند از شهرستان خرم آباد، تقدیر به عمل می آورد.

 

٢-      هیئت داوران، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار مقام نخست طراحی صحنه و جایزه ی نقدی خود را به مبلغ هفت میلیون ریال، به طراح صحنه نمایش خونه گازیا، سرکار خانم اشرف حسینی از شهرستان الیگودرز، تقدیم می دارد.

 

ج) بخش بازیگری مرد:

 

گروه داوران،  از بین کاندیداهای بخش بازیگری مرد به شرح زیر:

 

-          بازیگر نمایش جن گیر، جناب آقای علی رضا حیدری از شهر نور آباد.

 

-          بازیگر نمایش به خنده ی گندم، که رویای آرد، جناب آقای کاوه نورمحمدی از شهرستان خرم آباد.

 

-          بازیگر نمایش دُن کامیلو، جناب آقای پویا حسنوند از شهر خرم آباد.

 

-          بازیگر نمایش خونه گازیا، جناب آقای محمد صادقی از شهر الیگودرز.

 

-          بازیگر نمایش آتور، جناب آقای پیمان پورخدادادی از شهرستان خرم آباد.

-          بازیگر نمایش دُن کامیلو، جناب آقای علی ساکی از شهرستان خرم آباد.

 

-          بازیگر نمایش جن گیر، جناب آقای هادی نجفی از شهر نور آباد.

 

-          بازیگر نمایش ال ای دی، جناب آقای رضا حاجیوند از شهرستان دورود.

 

-          بازیگر نمایش آتور، جناب آقای علی نعمتی از شهرستان خرم آباد.

 

-          بازیگر نمایش ال ای دی، جناب آقای حسین مهدیان از شهرستان دورود.

 

جوایز خود را به ترتیب زیر اهداء می کند:

 

گروه داوران، با اهداء لوح و جایزه ی نقدی به مبلغ چهار میلیون ریال از خانواده هنرمند حاضر در نمایش جن گیر از شهرنورآباد، جناب آقای علیرضا حیدری، سرکار خانم سمیرا حیدری و بازیگران خردسال: امیرعباس و مهدیا حیدری تقدیر به عمل می آورد.

 

١-      گروه داوران، با اهداء لوح و جایزه ی نقدی به مبلغ یک میلیون و پانصد ریال، برای بازی در نمایش ال ای دی، جناب آقای رضا حاجیوند از شهرستان دورود، تقدیر به عمل می آورد.

 

٢-      در رتبه سوم بازیگری، گروه داوران، با اهداء لوح سپاس رتبه ی سوم بازیگری مرد و جایزه نقدی به مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال، به طور مشترک، بازیگران زیر را معرفی می نماید:

 

-          بازیگر نمایش جن گیر، جناب آقای هادی نجفی از شهر نور آباد.

 

-          بازیگر نمایش دن کامیلو، جناب پویا حسنوند از شهر ستان خرم آباد.

 

٣-      گروه داوران، لوح سپاس رتبه ی دوم بازیگری مرد ، و جایزه ی نقدی خود را به مبلغ پنج میلیون ریال وجه نقد، برای بازی در نمایش خونه گازیا به جناب آقای محمد صادقی از شهرستان الیگودرز تقدیم می دارد.

 

٤-      گروه داوران، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار رتبه ی اول بازیگری مرد ، و جایزه ی نقدی خود را به مبلغ هفت میلیون ریال وجه نقد، برای بازی در نمایش دُن کامیلو به جناب آقای علی ساکی از شهرستان خرم آباد تقدیم می کند.

 

چ) بخش بازیگری زن:

 

گروه داوران،  از بین کاندیداهای بخش بازیگری زن به شرح زیر:

 

-          بازیگر نمایش جن گیر، سرکار خانم زهرا حسینی از شهر نور آباد.

 

-          بازیگر نمایش به خنده ی گندم، که رویای آرد، سرکارخانم حدیث گودرزی از شهرستان خرم آباد.

 

-          بازیگر نمایش آتور، سرکار خانم الهام احمدی از شهرستان خرم آباد.

 

-          بازیگر نمایش زمستان ٦٦، سرکار خانم مریم حیدری از  شهرستان بروجرد.

 

-          بازیگر نمایش خونه گازیا، سرکار خانم نرگس دلیخون از شهرستان الیگودرز.

 

-          بازیگر نمایش دُن کامیلو، سرکار خانم خورشید یاراحمدی از شهرستان خرم آباد.

 

-          بازیگر نمایش های: به خنده ی گندم، که رویای آرد  و آتور سرکارخانم نسیم وفایی از شهرستان خرم آباد.

 

-          بازیگر نمایش خونه گازیا، سرکار خانم نگین نعمت الهی از شهرستان الیگودرز.

 

-          جوایز خود را به ترتیب زیر اهداء می کند:

 

 

 

١-      گروه داوران، با اهداء لوح و جایزه ی نقدی به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال، برای بازی در نمایش خونه گازیا به سرکار خانم نرگس دلیخون، تقدیر به عمل می آورد.

 

٢-      در رتبه سوم بازیگری، گروه داوران، با اهداء لوح سپاس رتبه ی سوم بازیگری زن و جایزه نقدی به مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال، به طور مشترک، بازیگران زیر را معرفی می نماید:

 

-          بازیگر به خنده گندم، که رویای آرد، سرکار خانم حدیث گودرزی از شهرستان خرم آباد.

 

-          بازیگر خونه گازیا، سرکار خانم نگین نعمت الهی از شهرستان الیگودرز.

 

٣-      گروه  داوران، لوح سپاس رتبه ی دوم بازیگری زن ، و جایزه ی نقدی خود به مبلغ پنج میلیون ریال را برای بازی در نمایش دُن کامیلوبه سرکار خانم خورشید یاراحمدی از شهرستان خرم آباد تقدیم می دارد.

 

٤-      گروه داوران، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار رتبه ی اول بازیگری زن ، و جایزه ی نقدی به مبلغ هفت میلیون ریال وجه نقد، برای بازی در نمایش های:  آتور و  به خنده گندم، که رویای آرد،به سرکار خانم نسیم وفایی تقدیم می کند.

 

ح) بخش نمایشنامه نویسی:

 

گروه داوران، با احترام و سپاس از نویسندگان نمایش نامه های : زمستان ٦٦ ، جناب آقای محمد یعقوبی و

دُن کامیلو، جناب آقای کوروش نریمانی، منتخبین خود را در این بخش، به شرح زیر اعلام می دارد:

 

١-      گروه داوران، لوح سپاس رتبه ی سوم نمایشنامه نویسی، و جایزه ی نقدی به مبلغ چهار میلیون ریال را  به خاطر نوشتن نمایشنامه ی به خنده گندم، که رویای آرد، به جناب آقای مرتضی شاه کرم از شهرستان خرم آباد تقدیم می دارد.

 

٢-      گروه داوران، لوح سپاس رتبه ی دوم نمایشنامه نویسی، و جایزه ی نقدی خود را به مبلغ 6 میلیون ریال را، به خاطر نوشتن نمایشنامه ی آتور به نویسندگان این نمایشنامه، آقایان میلاد فرج زاده و حسین شاهیوند از خرم آبادتقدیم می نماید.

 

٣-   هیئت داوران، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار رتبه ی اول نمایشنامه نویسی، و جایزه ی نقدی به مبلغ هشت میلیون ریال وجه نقد، را به خاطر نوشتن نمایشنامه ی  خونه گازیا  به جناب آقای وهاب امرایی از شهرستان الیگودرز تقدیم می دارد.

 

خ) بخش کارگردانی:

 

گروه داوران،  از بین کاندیداهای بخش طراحی صحنه به شرح زیر:

 

-          جناب آقای پویا حسنوند کار گردان نمایش دن کامیلو از شهرستان خرم آباد.

 

-          جناب آقای احمد احسان پور کار گردان نمایش آتور  از شهرستان خرم آباد.

 

-          جناب آقای هادی نجفی کار گردان نمایش جن گیر از شهر نور آباد.

 

-          جناب آقای وهاب امرایی کار گردان نمایش خونه گازیا از شهرستان الیگودرز.

 

-          جناب آقای فرهاد هاشمی کار گردان نمایش زمستان ٦٦ از شهرستان بروجرد.

 

١-      گروه داوران، در رتبه سوم کارگردانی، با اهداء لوح سپاس رتبه ی سوم ، و جایزه ی نقدی به مبلغ  چهار میلیون ریال ، را به طور مشترک به کارگردان های زیر تقدیم می کند:

 

- جناب آقای فرهاد هاشمی کارگردان نمایش زمستان ٦٦ از شهرستان بروجرد.

 

- جناب آقای احمد احسان پور کارگردان نمایش آتور  از شهرستان خرم آباد.

 

٢-      گروه داوران، لوح سپاس رتبه ی دوم کارگردانی، و جایزه ی نقدی به مبلغ 6 میلیون ریال را  برای کارگردانی نمایش دُن کامیلوبه جناب آقای پویا حسنونداز شهرستان خرم آباد تقدیم می دارد.

 

٣-   گروه داوران، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار رتبه ی اول کارگردانی و جایزه ی نقدی به مبلغ

هشت میلیون ریال را به خاطر کارگردانی نمایش خونه گازیا به جناب آقای  وهاب امرایی از شهرستان الیگودرز تقدیم می دارد.

 

د) نمایش برگزیده:

 

گروه داوران، از بین آثار به نمایش درآمده در نهمین جشنواره تئاتر استان لرستان، نمایش خونه گازیا به کارگردانی جناب آقای وهاب امرایی از شهرستان الیگودرز را برای حضور در فرآیند برگزاری سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، به دبیرخانه این جشنواره معرفی می کند.

 

اسامی هیئت داوران: سعیداسدی،وحید لک، سید سیامک موسوی اسدزاده، ناظر داوزان؛نصرت اله مسعودی

 

انتهای پیام/

مطالب مرتبط:
برای دریافت جدیدترین بسته اخبار روز اینجا کلیک کنید   
نام:
ایمیل:
* نظر شمـا: