9 دی از نگاه شاعران؛

پایگاه اطلاع رسانی خبر آزاد: بی وضو زائر این خاک نباید چه کسی/ گفته این قوم نجس را که زیارت، آزاد؟/ الغرض معنی آزادی اگر این باشد/ وقت آن است بگوییم اسارت، آزاد ...

کد خبر: ۹
تاریخ انتشار: شنبه ۹ دی ۱۳۹۱ ساعت ۱۶:۵۴

 9 دی روز بصیرت بود؛ روزی که ولایت مدار از غیرش مشخص شد؛ این روز را از نگاه شاعران انقلابی ببینیم:میلاد عرفانپور
نه! امیدی به شما نیست، حقارت، آزاد
هرچه خواهید بگویید جسارت، آزادآبروی وطنم یوسف بازار شده ست
ثمن بخس، فراوان و تجارت، آزادشیختان با همه شیرینی و شهرآشوبی
فتوی فتنه فرستاد: شرارت آزاد


راه بر مشت گره کرده مردم بستید
تا به دشمن شود انگشت اشارت، آزادحرم از دست حرامی نگرفتیم که باز
پیک و پیغام فرستید که غارت، آزادپاکدامن وطنم را به کسی نفروشید
خاصه این فرقه از قید طهارت، آزادبی وضو زائر این خاک نباید! چه کسی
گفته این قوم نجس را که زیارت، آزاد؟الغرض معنی آزادی اگر این باشد
وقت آن است بگوییم اسارت، آزادحاج غلامرضا سازگار
بنی امیه دوباره چه فتنه ها کردند
دوباره زنده جنایت کربلا کردندسر از شریعت مردانگی جدا کردند
یزید را پی یاری خود صدا کردندبه سنگ فتنه شکستند احترام حسین(ع)
دوباره حمله کردند بر خیام حسین(ع)دوباره بر حرم کربلا زدند آتش
چرا به پرچم خون خدا زدند آتشبه خانه علی مرتضی (ع) زدند آتش
به هیئت و به حسینیه ها زدند آتشحسین(ع) بود در این گیرودار دشمنشان
نشست ننگ عظیم به روز دامنشانهماره لعن برآنان که روز عاشورا
شکسته حرمت قانون سیدالشهدالگد زدن به پهلوی حضرت زهرا(ع)
نه شرم از نبی و نه حیا ز شیر خدااگرچه فتنه آنان نمی رود زیاد
هزار شکر که رفت آرزویشان بربادلباس فتنه علیه حسین(ع) پوشیدند
چو گرگ های گرسنه همه خروشیدندشراب فتنه زدست یزید نوشیدند
برای شادی روح یزید کوشیدندهزار شکر که در بین خلق سرتاسر
شدند بیشتر از پیش باز رسواترتمام صحنه آشوب شور و ولوله بود
شعار اینان شادی و رقص هلهله بودسپاه خولی و شمر و ثنان و حرمله بود
چقدر بین حق و این گروه فاصله بودیزید در دل دوزخ صدایشان می کرد
یقین کنید که شیطان دعایشان می کردبه قلب امت اسلام باز چنگ زدند
زخون به صورت ایمان و عدل رنگ زدندعلیه ملت اسلام طبل جنگ زدند
به قول رهبر آزاده سر به سنگ زدندبه دوش خویش همه بار ننگ را بردند
هزار شکر که مثل یزیدیان مردندهمیشه نورجهان تاب حق درخشان است
همیشه زنده ز خون حسین(ع) قرآن استهمیشه خفت و خواری نصیب شیطان است
همیشه نام حسین(ع) افتخار ایران استهمیشه دشمن بیدادگر سیه روز است
همیشه مکتب سرخ حسین(ع) پیروز استهزارشکر خدا که در 9 دی ماه
به چشم ملت شد رویشان همیشه سیاهشدند خرد همه زیرپای حزب الله
به مشت محکم این پاک ملت آگاهنه جسمشان که همه استخوان هایشان شد
خرد بریده گشت زبان و دهانشان شد خردستمگران یزیدی همیشه ناکامند
خداگواست که پیوسته ننگ ایامندشکست خورده و بی آبرو و بدنامند
تمام امت رزمندگان اسلامندکفن ز پیرهن خویش دوختند همه
به پای مشعل توحید سوختند همهمهدی سیار
زمین از برگ، برگ از باد، باد از رود، رود از ماه
روایت کرده‌اند اردیبهشتی می‌رسد از راهبهاری م‍ی‌رسد از راه و می‌گویند می‌روید
گل داوودی از هر سنگ، حسن یوسف از هر چاهبگو چله‌نشینان زمستان را که برخیزند
به استقبال می‌آییمت ای عید از همین دی‌ ماهبه استقبال می‌آییمت آری دشت پشت دشت
چه باک از راه ناهموار و از یاران ناهمراهبه استهلال می‌آییمت ای عید از محرم‌ها
به روی بام‌ها هر شام با آیینه و با آه...سر بسمل شدن دارند این مرغان سرگردان
گلویی تر کنید ای تیغ‌های تشنه، بسم الله!فاطمه طارمی
وطنم عاشقانه‌تر برخیز تا جهان نظاره‌ات مانده است
بال و پر را به خون بزن ققنوس، آسمان در نظاره‌ات مانده استرنگ این روزها اگر پائیز، تو بهاران به باورت داری
سربداران دل سپرده به درد، پر سیمرغ در پرت داریوطنم سربلند کن با عشق، در تو رستم، قدم زد از تو سام
سرنوشت تو ایستادن هاست، در شکوه شگفتنی آرامشال همت کمر بگیران چون، همت سرخ حاج همت‌ها
خنده دشت و کوهسارت، برهاند تمام منت‌هاوطنم سرنوشت تو جاریست در تن غیرت سوارانت
با من بلندتر برخیز از دل بی‌قرار یارانتشاه مردان قصه‌های تواند، مرد، مردان لحظه‌های تواند
این جوانان در کفن خفته، این شهیدان که در وفای تواندبی‌گمان فصل سال برگردد، مهر تو با بهار برگردد
رنگ پائیز در تو مختوم است، مهر این روزگار برگرددمهر این روزگار یعنی تو، آیه اقتدار یعنی تو
بنویس از پرنده و بگذار، بنویسم بهار، یعنی توتو که خلوت نشین سومه‌ای، تو که حافظ‌ترین شراب منی
عاشقم با تو فاش می‌گویم، تو فراتر زهر حساب منیاصفهان یک کرشمه از چشمت، در تو شیراز پایتخت جهان
عاشقان در نگاه تو جمع‌اند، عاشقانی که بی‌تو دل‌نگرانوطنم، وعده من و تو شود، روز دیدار عاشقان ظهور
آنکه ‌با عدل و داد می‌ریزد، بر سکوت من و تو عطر حظور

منبع خبر:

مطالب مرتبط:
برای دریافت جدیدترین بسته اخبار روز اینجا کلیک کنید   
نام:
ایمیل:
* نظر شمـا: