بازتاب گهر

سپتامبر 2021 - بازتاب گهر

- بار
بررسی علل و مراحل بازخرید بیمه عمر

بررسی علل و مراحل بازخرید بیمه عمر

زمانی که فردی قصد خرید بیمه عمر را داشته باشد یک قرار دارد بین شرکت بیمه و بیمه گذار بسته می شود و از مهم ترین تفاوت بیمه عمر با دیگر مسائل مربوط به بیمه ،سرمایه گذاری و پس انداز بلند مدت آن می باشد. حال بعضی از افراد به دلیل عجول بودن و یا بعد از چند سال از انجام این کار پشیمان می شوند. در این مواقع شرکت بیمه راه حل هایی را […]