صفحه اصلی / نوشته های رسول چهارمحالی

نوشته های رسول چهارمحالی

شعر محضر دلبر ، امام زمان (عج) – رسول چهارمحالی

شعر محضر دلبر ، امام زمان (عج) – رسول چهارمحالی

محضر دلبرتقدیم به منتظران یار————————-خواب دیدم که شبی محضر دلبر بودممحضر منجی عالم گل حیدر بودمدر کنارش شعف و شور نصیب من شدیا حبیبی به لبم ام یجیب من شدمن که عمری به لبم ذکر فرج زمزمه بودحال مهمان من امشب پسر فاطمه بودخواستم تا ببرم خانه دل من لرزیدمال …

مشاهده بیشتر »