صفحه اصلی / چرا پتو می اندازیم

چرا پتو می اندازیم

چرا در گرما هم نمی توانیم بدون پتو بخوابیم؟

چرا در گرما هم نمی توانیم بدون پتو بخوابیم؟

گاهی اوقات که خواب تان نمی برد و مدام به اینطرف و آن طرف غلت می خورید، با پتو کشیدن روی خودتان به آسانی خواب تان می برد. انگار که پتو قدرتی جادویی دارد و کمک می کند سریع تر به خواب برویم. حتی در شب های گرم سال هم …

مشاهده بیشتر »