صفحه اصلی / بایگانی برچسب: تعبیر خواب

بایگانی برچسب: تعبیر خواب

تعبیر خواب تسبیح – دیدن تسبیح مشکی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب تسبیح - دیدن تسبیح مشکی در خواب چه تعبیری دارد؟

بخش تعبیر خواب ایرانی نیوز: در تعبیر خواب تسبیح اگر دانه های تسبیح را گم کنید رشته کار از دستتان می رود. اگر در خواب ببینید که دانه های تسبیح را نخ می کنید به کاری توفیق می یابید که به دقت و تیزهوشی نیاز دارد و نتیجه آن کاری است بزرگ …

مشاهده بیشتر »

تعبیر خواب تزویج (ازدواج کردن)

تعبیر خواب تزویج (ازدواج کردن)

بخش تعبیر خواب ایرانی نیوز: در تعبیر خواب تزویج (ازدواج کردن) اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید. دلیل بود بر شرف و عزت و زیادتی مال. در تعبیر خواب تزویج (ازدواج کردن) محمدبن سیرین گوید: اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی …

مشاهده بیشتر »

تعبیر خواب ترف یا قره قوروت به روایت معبران

تعبیر خواب ترف یا قره قوروت به روایت معبران

خوردن و یا دیدن ترف یا قره قوروت در خواب تعبیرهای مختلفیدارد که در این قسمت درباره آن صحبت خواهیم کرد. تعبیر خواب ترف یا قره قوروت به روایت محمدبن سیرین  ترف یا قره قوروت در خواب ، غم و اندوه است . اگر دید ترف یا قره قوروت همی …

مشاهده بیشتر »

تعبیر خواب ترنج – دیدن خوردن و بو کردن ترنج در خواب به تعبیر معبران

تعبیر خواب ترنج - دیدن خوردن و بو کردن ترنج در خواب به تعبیر معبران

دیدن و خوردن و بو کردن ترنج در خواب تعبیرهای زیادی دارد در این قسمت شما را با تعبیر خواب ترنجآشنا خواهیک کرد در ابتدا میوه ترنج از پیوند درخت لیمو و درخت پرتغال به وجود می آید و آن را از طریق پیوند زدن و یا از طریق رویش دانه …

مشاهده بیشتر »

تعبیر خواب – تعبیر خواب ترسا چیست؟

تعبیر خواب - تعبیر خواب ترسا چیست؟

تعبیر خواب ترسا به روایت امام جعفر صادق اگر دید با ترسایان و مسیحیان صحبت داشت، دلیل که دوستدار و هواخواه او بود و اعتقادش در دین اسلام ضعیف است. تعبیر خواب ترسا به روایت ابراهیم کرمانی اگر مسلمانی بیند ترسا شد، دلیل که او را در راهی بدعت و …

مشاهده بیشتر »

تعبیر خواب تبر – گرفتن تبر در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب تبر - گرفتن تبر در خواب چه تعبیری دارد

دیدن تبر در خواب تعبیرهای مختلفی دارد در این بخش از تعبیر خواب مجله اینترنتی ایرانی نیوز شما را با تعبیر خواب تبر آشنا خواهیم کرد تعبیر خواب تبر از دیدگاه لیلا برایت استفاده از تبر در خواب، نشانه‏ى پیشرفت در کارها است. اگر دیدید که با تبر چیزى را …

مشاهده بیشتر »

تعبیر خواب تب_خواب دائمی تب کردن چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب تب_خواب دائمی تب کردن چه تعبیری دارد؟

در تعبیر خواب تب اگر ببینی تب بدنت مداوم و پیوسته است، طوریکه یک لحظه قطع نمی‌شود، یـعـنـی دائماً به گناه و فساد مشغول می‌شوی و باید توبه کنی تا از کیفر و عقوبت نجات پیدا کنی. دیدن تب در خواب تعبیرهای گوناگونی دارد در این قسمت از تعبیر خواب …

مشاهده بیشتر »

تعبیر خواب تازیانه -خوردن تازیانه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب تازیانه -خوردن تازیانه در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن تازیانه در خواب تعبیرهای گوناگونی دارد که در این بخض از تعبیر خواب ایرانی نیوز شما را با تعبیر خواب تازیانه آشنا خواهیم کرد. بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر تازیانه، مقداری مال و اموال اندک به اندازۀ ارزش و جایگاه بیننده خواب می‌باشد. اگر ببینید که بر سرو صورت …

مشاهده بیشتر »

تعبیر خواب تاج – گذاشتن تاج در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب تاج - گذاشتن تاج در خواب چه تعبیری دارد؟

شما یک تاج از جنس طلا بر سر می گذارید : اشخاص مهم شما را حمایت می کنند یک تاج از آهن بر سر دارید :در معاملات و قراردادها بسیار محتاط باشید یک تاج بر سر دارید که رویش صلیب است : مرگ یکنفر به سود شما خواهد بود اگر …

مشاهده بیشتر »

تعبیر خواب تاب دادن-دیدن تاب دراز در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب تاب دادن-دیدن تاب دراز در خواب چه تعبیری دارد

دیدن تاب دادن در خواب تعبیرهای گوناگونی دارد در این قسمت از مجله اینترنتی ایرانی نیوز شما را با تعبیر خواب تاب دادن آشنا خواهیم کرد. تعبیر خواب تاب دادن به روایت محمد بن سیرین اگر کسی بیند رسن را تاب می داد یا ریسمان را، دلیل که به سفر …

مشاهده بیشتر »